Hakkımızda

Hakkimizda

Kaliteli,dürüst ve şeffaf yönetim biçimi ile mevcut ortaklarının pazarda rekabet gücünü arttırmak, bunu yapabilmek için de edinilen tecrübeyle sürekli bilgi akışı ve finansman desteği vererek yüksek kalitede üretimi teşvik etmektir, ayrıca operasyon olarak da bürokratik engelleri asgariye indirerek konu ile ilgili sıkıntıları azaltmaktır.

BİRGİ A.Ş. ortaklarının pazardaki rekabet gücünü arttırmak için ;

İhracat ve mali mevzuat ile teknik danışmanlık desteği, kısa vadeli finansman desteği,uzun vadeli pazarlama projeleri üreterek belli periyotlarda ortaklarımızı bir araya getirerek sektörün genel problemlerine kalıcı çözümler yaratmak için imkanlar sağlamaktadır.

BİRGİ A.Ş., yapısı gereği DTSŞ’ lerinin yapılanmasında önemle üzerinde durulması gereken güvenilirlik ilkesine azami hassasiyet göstererek gerek çalışanları gerekse yönetim organizasyonunun oluşumunda önemle ve özenle durarak yapılanmıştır.

Yasaların ve faaliyetlerimizi düzenleyici kuralların çerçevesinden ayrılmayarak, ortaklarımızı oluşabilecek risklerden uzak tutmak ve herhangi bir zarara uğratmamak çalışma esaslarımızın temelini oluşturmaktadır.

BİRGİ A.Ş. Türk ekonomisinin sıkıntıya girdiği dönemlerde ilk akla gelen, can simidi olan ihracatın, önemli bir kısmını karşılayan potansiyeli ve kaynakları olan tekstil sektörünün, bu potansiyeli harekete geçirmesinde yardımcı olmak, sektörün gelişmesine ve büyüme savaşına katkıda bulunmak için kurulmuş ve bu amaca hizmet için bugün DTSŞ arasında en düşük maliyetle finansman sağlayan ve en düşük komisyon oranları ile KDV alacağını ortaklarına ödeyen firmadır.

Sektörün diğer firmaları gibi operasyonel karların arkasına saklanarak büyük karlar elde etmeyi düşünmemiş, ancak sektörün gelişmesine katkı sağlayacak kalıcı çözümler üreten bir şirket olma yolunda önemli adımlar atmıştır.

BİRGİ A.Ş. ana faaliyet konusu olan KDV alacağının dışında ekonomik getirileri ve kazançları ortaklarının yararına projeler üreterek, ayda bir ortaklar toplantısı yapan, eğitici ve değişen mevzuatı açıklayıcı eğitim ve seminerler düzenleyen, şeffaflıktan ödün vermeyen bir şirket olarak kurulmuştur.