Başkanın Mesajı

DEĞERLİ ORTAKLARIMIZ

BİRGİ A.Ş., yapısı gereği Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin yapılanmasında önemle üzerinde durulması gereken güvenilirlik ilkesine  azami hassasiyet göstererek gerek çalışanları gerekse yönetim organizasyonunun oluşumunda özenle durarak yapılanmıştır.

Yasaların ve faaliyetlerimizi düzenleyici kuralların çerçevesinden ayrılmayarak, ortaklarımızı oluşabilecek risklerden uzak tutmak ve herhangi bir zarara uğratmamak çalışma esaslarımızın temelini oluşturmaktadır.

BİRGİ A.Ş. Türk ekonomisinin sıkıntıya girdiği dönemlerde ilk akla gelen, can simidi olan ihracatın, önemli bir kısmını karşılayan potansiyeli ve kaynakları olan tekstil sektörünün, bu potansiyeli harekete geçirmesinde yardımcı olmak, sektörün gelişmesine ve büyüme savaşına katkıda bulunmak için kurulmuş ve bu amaca hizmet için bugün Dış Ticaret Sermaye Şirketleri arasında en düşük maliyetle finansman sağlayan ve en düşük komisyon oranları ile KDV alacağını ortaklarına ödeyen firmadır.

Sonuç olarak BİRGİ sektörümüzde, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine rekabet getiren pırıl pırıl bir şirket oldu. Güven ve desteklerinizden dolayı siz ortaklarımıza teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kıymetli zamanlarını BİRGİ’ye ayıran Yönetim Kurulu Üyelerimize ve fedakarca çalışan profesyonel kadromuza sizlerin adına teşekkür ederim.
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Yaşar DEBRELİ