Denetçileri

DELOİTTE DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetçi